Våre hester

Vårt hovedfokus er at alle hestene vi avler skal ha et godt lynne og ha en god oppdragelse. En hest som er veloppdragen, er være lettere å håndtere, selv for de uerfarne. 

Vi vil gjerne at alle skal kunne føle seg trygg rundt våre hester.